Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Çalışması

1948 yılında 5209 kişi ile ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Framingham kasabasında başlayan bir çalışma günümüzde 3.jenerasyonda hala devam ediyor. Çalışmanın temeli kalp hastalığına etki faktörleri araştırmak olsa da katılımcılardan alınan veriler farklı çalışmalara da konu edilmiş.

Framingham’da ki 5209 kişiden 55-84 yaş arası 2654’ünün katıldığı çalışmada katılımcılara klinikte veya evde telefon yolu ile yapılan görüşmelerde bağımsız yapabildikleri basit günlük ihtiyaçları , hareket gerektiren büyük işler ve basit fiziksel aktiviteler ile ilgili sorular sorulmuş.

Alınan sonuçlar yaş ve cinsiyete göre gruplanmış.

Sonuçlara bakıldığında ;

Katılımcılar %90’ın üzerinde yıkanmak, giyinmek ve yemek yemek gibi günlük genel ihtiyaçlarını bağımsız giderebiliyorlar.

12

 

Bu sonuçlara göre kadınların erkeklere oranla fiziksel anlamda daha erken düşüş yaşadıklarını söyleyebiliriz.

Erkeklerin kuvvet düşüşü kadınlara oranla beklendiği gibi daha sınırlı.

Bunun dışında baktığımızda katılımcıların ileri yaşta temel fiziksel aktivitelerde genel olarak yeterli olduklarını görüyoruz. Ancak bu çalışmayı değerlendirirken Framingham’da yaşayan kişilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin yüksek olduğunu hesaba katmak ve buna göre değerlendirmek doğru olacaktır.