Antrenmanda Dinlenmenin Önemi

Dinlenme literatürdeki tanımıyla yapılan antrenmanın türüne göre, iki yüklenme arasında organizmanın toparlanması için verilen süredir. Antrenmanda ‘’hadi çok dinlendin’’ sözü antrenman verimini düşürmemek için söylense de bu baskı her zaman verim için doğru yol değildir.
Antrenman basit olarak yüklenme ve dinlenmeden oluşan bir uyum sağlama sürecidir. Yüklenmeden sonra toparlanma için vücuda verilen vakit vücudun yeni bir yüklenmeye hazırlanması için bir fırsattır. Vücut bu toparlanma fırsatını bulamadığında ikinci yüklenme verimli olmayacak, sonuç olarak antrenmandan istediğimiz faydayı alamayacağız.

Sıkça gözlemlediğimiz durum; kişiler profesyonel sporcuların antrenmanlarında kullandığı yöntemleri fitness salonlarında uygulamaya çalışırken bu antrenmanların sadece yüklenme fazını kullanıyorlar. Ve sonuç olarak yapılan antrenmanlar da şekilcilikten ve işkenceden öteye gitmiyor.
Bir antrenmanda setler arası dinlenme süreleri antrenmanın karakterini ve faydasını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Örneğin maksimal kuvvet antrenmanlarında 2 dk.’ya kadar dinlenmek bir mecburiyettir. Kadar diyorum çünkü toplarlanma süresi antrenman düzeyine göre değişiklik gösterdiğinden bu süre azalıp artabilmektedir. Eğer maksimal kuvvet antremanında ‘’hadi çok dinlendim’’ derseniz ikinci sette muhtemelen hedeflediğiniz tekrar sayısına ulaşamayacaksınız. Çünkü vücudun ATP-CP depolarının %70’inin ort. 45 sn.’de, %100’ünün ise ort. 2 dk.’da tekrar dolduğunu ve kasın yeni bir yüklenmeye hazır hale geldiğini biliyoruz.

Örnekleri arttırırsak;
Eğer yaptığınız antrenman bir kuvvette devamlılık antrenmanı ise dinlenmede hedefiniz verimsel olmalıdır. Yani nabzınız yüklenme öncesi nabza inmeden 120 nabızda ikinci sete başlamanız doğru olacaktır.Eğer koordinasyon veya sürat antrenmanı yapıyorsanız tam dinlenme yani nabzın yüklenme öncesi seviyeye inmesi gereklidir. Sürat antrenmanları maksimal yüklenme ile yapılırlar ve toparlanma sürecinde sadece enerji kaynaklarının ve metabolik artıkların uzaklaştırılması değil sinir-kas bağlantısının da rejenere olması için yeterli süre verilmelidir.Aynı şekilde koordinasyon antrenmanları da sinir-kas bağlantısının tam dinlenmesi ile tekrar edilmelidir.Yaptığınız antrenmanın karakterine uygun dinlenme sürelerini bilmeniz ve uygulamanız hedefe yönelik çalışmanızı sağlayacaktır.

Antrenmanın yüklenme-dinlenme ilişkisi ile şekillendiğini unutmamak , ‘hadi soğudun, çok dinlendin’ baskılarına yenilmemek ve antrenman kalitenizi korumak antrenmandan aldığınız verimi arttıracaktır.